#wybieramsan

Bezpieczeństwo Narodowe

Instytut Bezpieczeństwa

Zapoznaj się z naszą ofertą!
Sprawdź, jak spędzamy razem czas!

Instytut Bezpieczeństwa

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Filia w Warszawie 

 

Serdecznie Witamy w Wirtualnym Świecie Bezpieczeństwa

Otwierając przestrzeń internetową dla Wszystkich, którym bezpieczeństwo człowieka i każdej grupy społecznej jest wartością nadrzędną będziemy wypełniali ją w oparciu o motto:

 

Przeszłość i teraźniejszość nam dano. Przyszłość musimy zaprojektować! 

 

Szanując Wszystkich i Każdego, za szczególnie dla nas bliskich uznajemy studentów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi i w jej wielu jednostkach organizacyjnych w Polsce i poza jej granicami. Jesteśmy otwarci na pytania kandydatów na studentów do Naszej Uczelni, do jej Filii w Warszawie, Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie i bezpośrednio do Instytutu Bezpieczeństwa.  

 

Instytut Bezpieczeństwa Filii SAN w Warszawie kształci przede wszystkim studentów kierunków bezpieczeństwo narodowe. Dla nich w szczególności będziemy przekazywać wiedzę, wskazywać na potrzebę opanowania umiejętności i nabywania kompetencji w służbie dla bezpieczeństwa każdego człowieka, a także dla swoich najbliższych i dla siebie samego. Komunikacja wirtualna ma ułatwiać realizację zadania szczególnego dla studentów - stawania się profesjonalistą w współtworzeniu bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej i jej Obywateli.  

 

To szczególne zadanie nauczyciele akademiccy Instytutu Bezpieczeństwa chcą urzeczywistniać w pełnej integracji ze studentami. Będziemy na naszych stronach prezentować najbardziej potrzebne, ale i najnowsze zdobycze z zakresu nauk o bezpieczeństwie i innych dyscyplin naukowych współtworzących bezpieczeństwo ludzi, w teorii i w praktyce społecznej.

 

Zachęcamy nie tylko do biernego odbioru wspomnianych powyżej treści, ale także do ich krytycznych ocen i innych problemów podejmowanych na stronach Instytutu Bezpieczeństwa.Najbardziej aktywnych studentów, w tej wirtualnej komunikacji na rzecz bezpieczeństwa wspólnego i indywidualnego, będziemy przedstawiali na naszych stronach, m.in. w oparciu o wywiady z nimi, będziemy także symbolicznie nagradzać zwycięzców ogłaszanych konkursów.

 

Wszelkie propozycje, podpowiedzi dotyczące jakości komunikacyjnej na stronach Instytutu Bezpieczeństwa są mile widziane i oczekiwane pod adresem jbienkowski@spoleczna.pl lub rstawicki@spoleczna.pl.