Konferencje i seminaria

Konferencje i seminaria

Ekologiczne bezpieczeństwo jako osnowa stałego rozwoju społecznego

W dniu 14 września 2018 r. we Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Bezpieczeństwa odbyła się III Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja pod hasłem „Ekologiczne bezpieczeństwo jako osnowa stałego rozwoju społecznego. Europejskie doświadczenia i perspektywy”, w ramach której dr hab. Jerzy Telak, prof. SAN z Instytutu Bezpieczeństwa w Warszawie wziął udział, jako członek Komitetu programowego i Kolegium redakcyjnego opracowania pokonferencyjnego. 

Więcej informacji na temat tej konferencji

VIII Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe"

Źródła i rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa publicznego

 

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego oraz Katedra Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, zapraszają do wzięcia udziału w VIII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe”, która odbędzie się w Łodzi, w dniach 19-20 września 2018 roku.

Więcej informacji na temat konferencji

Bezpieczeństwo, eksploatacja i logistyka transportu

„Bezpieczeństwo, eksploatacja i logistyka transportu” to tytuł II seminarium naukowego, które 19 kwietnia 2018 r. odbyło się w Dęblinie.

Organizatorem spotkania była Katedra Logistyki Społecznej Akademii Nauk w Warszawie z partnerami: Zakładem Eksploatacji i Diagnostyki Środków Transportu (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu), Zakładem Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie), Katedrą Podstaw Logistyki (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu). W komitecie naukowo-organizacyjnym seminarium byli: dr hab. Jerzy Telak, prof. SAN; dr hab. Maciej Stajniak, prof. WSL; płk dr inż. Adam Rurak (wiceprzewodniczący) oraz dr inż. Andrzej Krzyszkowski (przewodniczący).

Reprezentujący Społeczną Akademię Nauk dr hab. Jerzy Telak, prof. SAN przedstawił wykład pt. „Podstawowe aspekty pracy Katedry Logistyki SAN w Warszawie”, a towarzyszący mu adiunkt SAN, płk dr Władysław Przyjemski wykład pt. „Zadania Inspektoratu Uzbrojenia na etapie realizacji fazy analityczno-koncepcyjnych procesu pozyskiwania sprzętu wojskowego”.

 

Więcej informacji na stronie SAN Warszawa

W dniach 13-15 września 2017 roku w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyła się VII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe”. Celem konferencji była wymiana doświadczeń i dyskusja w gronie środowiska naukowego oraz praktyków bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, wywodzących się ze służb, administracji i biznesu. Zamysłem tegorocznej konferencji było poświecenie szczególnej uwagi problematyce bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Do obejrzenia fotorelacji z tej konferencji zapraszamy na stronę fotogalerii naszego Instytutu.