Koło naukowe

Koło naukowe

Koło Naukowe “Bezpieczeństwo Narodowe”  zostało utworzone w 2013 roku.  Intencją pomysłodawców było stworzenie organizacji, w ramach której studenci mieliby możliwość pogłębiania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego,  a także wzbogacenia jej o aspekty praktyczne.  Celem Koła Naukowego jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz dziedzin pokrewnych, współorganizowanie konferencji naukowych, organizowanie spotkań naukowych, sympozjów, doskonalenie metod pracy zespołowej i naukowej.  Członkowie mają także możliwość nawiązania współpracy z podmiotami o podobnych celach. W ramach Koła poszerzamy swoją wiedzę z dziedzin nieobjętych programem studiów.

 

Koło ma charakter otwarty. Jego  członkiem mogą być zarówno studenci  jak i doktoranci Społecznej Akademii Nauk.  Stałe spotkania członków Koła Naukowego stanowią element zarówno integracji, jak i wymiany poglądów pomiędzy jego członkami. W czasie trwania studiów studenci bardzo często nie mają możliwości poznania wszystkich aspektów dotyczących bezpieczeństwa narodowego z uwagi na ograniczenia czasowe. Dlatego też utworzenie Koła Naukowego daje możliwość  zapoznania się z  tymi zagadnieniami. Istotnym elementem jest także podejmowanie przez jego członków współpracy z licznymi organizacjami (rządowymi i pozarządowymi) umożliwiającej studentom praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.  Istotną częścią działalności Koła jest także planowane  prowadzenie przez studentów  badań naukowych, czego efektem będą liczne publikacje.

Chcielibyśmy, aby to Koło Naukowe pozwoliło nam na zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń, które potem będziemy mogli wykorzystać jako absolwenci SAN.

 

 

Opiekun Koła Naukowego "Bezpieczeństwo Narodowe"

dr Iwona Stankowska

Działalność Koła

SPOTKANIE WIGILIJNE

To już staje się elementem tradycji SAN Warszawa! Po raz kolejny, oprócz oficjalnego spotkania wigilijnego Społecznej Akademii Nauk, studenci Instytutu Bezpieczeństwa postanowili zorganizować studencką wigilię. Cieszymy się, że znów tak licznie przybyli zarówno studenci, jak i profesorowie. Mamy nadzieję, że tradycja będzie dalej kultywowana. W imieniu Koła Naukowego oraz wszystkich studentów bezpieczeństwa chcemy życzyć radosnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku. Obyśmy za rok spotkali się w jeszcze większym składzie.

WIZYTA W MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

W ramach działalności Koła Naukowego “Bezpieczeństwo Narodowe” studenci VI semestru studiów stacjonarnych zwiedzali Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie